Tijekom drugog dana III. konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod nazivom ”Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” s međunarodnim sudjelovanjem sudionici su mogli čuti predavanja i sudjelovati u diskusiji s predavačima.

Kroz tri tematske cjeline održano je 21 predavanje i dvije panel rasprave, gdje su renomirani stručnjaci iz oblasti zdravstvenog osiguranja, menadžmenta u zdravstvu, kvalitete i sigurnosti, profesori iz akademske zajednice Bosne i Hercegovine, te stručnjaci iz drugih povezanih oblasti s područja BiH, Republike Hrvatske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva zajedno sa sudionicima razgovarali o aktualnim problemima, novim idejama i mogućim rješenjima.

Izlaganjem kroz tematsku cjelinu „Kvalitete upravljanja – utjecaj na zadovoljstvo osiguranika/pacijenta“ govorili su: Munevera Bećarević, dr.med., Adnan Bilić, menadžer kvalitete, Ljubica Krišto, mag.sestrinstva, prof.dr. Aida Pilav, Irena Vidović-Delić, izv.prof.dr.sc. Željko Mateljak, prof.dr.Aziz Šunje, prof.dr.Mugdim Pašić, Anita Zado Bešker, prof., prof.dr. Zlatko Maksimović, prim.dr.sc. Siniša Skočibušić,dr.med., Martina Brkić,mag.iur..
Cilj spomenute tematske cjeline bio je podići razinu razumijevanja o potrebi izgradnje modernog menadžmenta u sustavu zdravstva kako bi se kvalitetno odgovorilo na potrebe osiguranika/pacijenata. Kazano je kako se to može postići primjenom suvremenih alata upravljanja kao što je strateško upravljanje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje informacijskom sigurnošću i upravljanje projektima.

Druga tematska cjelina „Značaj funkcije kontrolinga u zdravstvu u cilju postizanja zadovoljstva osiguranika/pacijenta“ sudionicima je približila funkciju kontrolinga u zdravstvenom sustavu kojim se postiže bolje praćenje i evaluacija učinkovitosti zdravstvenog sustava u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite.
Izlaganje za navedenu temu održao je m.phil/mag.oec Jakob Ceglar koji je, među ostalim, spomenuo kako bi se kroz nove modele ugovaranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (plaćanje po jedinici usluge, glavarine, QI, mjerenje KPI), sredstva uložena u plaćanje usluga zdravstvene zaštite povezala bi se u očekivanim ishodima liječenja, izravno utječući na zadovoljstvo osiguranika/pacijenata.

„Zadovoljstvo osiguranika/pacijenata pruženim uslugama zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama“ bila je završna tematska cjelina drugog dana III. konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K pod nazivom „Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” o kojoj su govorili: Darija Filipović Ostojić, Kristina Biokšić, Ivica Pavlović, Maja Memić, Mirsad Muftić, Jasna Rebac, Igor Ledić, Branka Varga, Nejla Maslo i Vladimir Džidić.
Izlagači su ukazali na poteškoće s kojima se susreću osiguranici/pacijenti te kako one utječu na njihovo zadovoljstvo, ali i što očekuju od zdravstvenog sustava u smjeru poboljšanja.

Predavanja dvije tematske cjeline pod nazivima: „Informatizacija sustava u zdravstvu u funkciji učinkovitog upravljanja“ i „Novi javni menadžment zdravstvenih ustanova – izazov ili neodloživa potreba“ bit će održana posljednjeg dan konferencije kada će sudionicima biti predstavljeni aktualni trendovi i procesi bez kojih nije moguće unaprijediti zdravstveni sustav i zadovoljstvo osiguranika/pacijenta.
Ova konferencija pruža platformu donosiocima odluka i liderima u zdravstvenom sustavu da razmijene ideje i ponude inovativna rješenja kako bi ukazali na značaj učinkovitog upravljanja u zdravstvu, te ponude modalitete i primijenjena rješenja koja će pomoći u podizanju svijesti o značaju učinkovitog upravljanja u zdravstvu, a sve s ciljem podizanja razine zadovoljstva osiguranika/pacijenata.

Za više informacija posjetite https://konferencija.zzo.ba/ i https://www.zzo.ba/hr

Konferencija se održava u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, a suorganizatori su Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Liječnička komora HNŽ/K, Farmaceutska komora HNŽ/K i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH.

Pokrovitelj konferencije je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, a supokrovitelj Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K.