OpĆE INFORMACIJE

Konferencija:
“Zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstva – Uloga i izazovi”

Cilj Konferencije:

Predstavljanjem rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i razmjenom iskustava potaknuti sudionike u sustavu zdravstva na pronalaženje inovativnih rješenja za učinkovitiji zdravstveni sustav.

Tematske cjeline:
1. Financiranje i ugovaranje
2. Modeli plaćanja usluga bolničke zdravstvene zaštite po jedinici usluge
3. Informatizacija zdravstvenog sustava – opseg i integriranost
4. Kvaliteta i sigurnost
5. Učenje i razvoj

Ciljevi po tematskim cjelinama:

1. Financiranje i ugovaranje

Sustav financiranja zdravstvene zaštite središnji je problem zdravstvenog sustava. Ni jedna država na svijetu ne može osigurati svim svojim stanovnicima sve pogodnosti koje moderna medicina nudi. Nedostatak financijskih sredstava uz rastuću zdravstvenu potrošnju i nagomilane dugove iz ranijih razdoblja smatra se teško rješivim problemom.
Jedan od ciljeva ove Konferencije je rješavanje izazova tradicionalnih modela financiranja zdravstvenog sustava kroz nove modele i izvore financiranja (kao što su prošireno osiguranje, dobrovoljno osiguranje, državne trošarine i porezi) u korelaciji s postizanjem učinkovitosti na rashodovnoj strani, sve u cilju postizanja dugoročne održivosti zdravstvenog sustava u uvjetima starenja stanovništva, razvoja novih tehnologija i terapijskih rješenja.
Kroz nove modele ugovaranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (plaćanje po jedinici usluge, glavarine, QI, KPI…) povezati sredstva uložena u plaćanje usluga zdravstvene zaštite s očekivanim ishodima liječenja utječući na motivaciju pružatelja zdravstvene zaštite i obrasce njihova ponašanja.

2. Modeli plaćanja usluga bolničke zdravstvene zaštite po jedinici usluge

Rješenje problema plaćanja usluga bolničke zdravstvene zaštite je uspostaviti organizacijski model u kojem će bolnice biti plaćene na temelju svojih aktivnosti ili ishoda, odnosno plaćati bolnice prema stvarnom učinku mjerenom po kvaliteti i kvantiteti pruženih usluga. To želimo postići DRG sustavom plaćanja bolničkih usluga koji je prihvaćen u većini zemalja EU-a, Americi, Kanadi, Australiji i većini azijskih zemalja. Fokus ove tematske cjeline bit će kroz razmjenu iskustva u provedbi definirati nužnu infrastrukturu za uvođenje, analizu prednosti uvođenja i uspostavljanje institucionalnog okvira za razvoj i evaluaciju DRG sustava.

3. Informatizacija zdravstvenog sustava – opseg i integriranost

Sve brži rast digitalnog sektora donosi promjene neviđenih razmjera i brzine u svim područjima života modernog čovjeka, pa tako i u području zdravstva. Naglim širenjem IT tehnologija i sve većom ponudom novih zdravstvenih usluga, digitalizacija dovodi do sveopće promjene našeg zdravstvenog sustava.
Informatizacija, digitalizacija i integriranost u zdravstvenom sustavu u regionalnom i globalnom okruženju bezuvjetna je potreba i neminovnost, sve u cilju ekspeditivnosti i pravodobnosti u sagledavanju zdravstvenog stanja pacijenta i interventnog spašavanja ljudskih života.
Zavod teži ostvarenju cilja transformacije poslovnih procesa u zdravstvenom sustavu HNŽ/K definiranjem budućeg poslovnog modela, ključnih poslovnih procesa i informatizacijom optimiziranih poslovnih procesa, korištenjem ICT tehnologije, čime će se povećati dostupnost i kvaliteta zdravstvenih usluga i javno dostupnih informacija, kao i povećati učinkovitost poslovanja Zavoda.
Informatizacijom će se unaprijediti kvaliteta postojećih usluga koje pruža Zavod te će se povećati osposobljenost za pružanje novih ili poboljšanih usluga. Također, povećat će se učinkovitost i transparentnost cjelokupnog zdravstvenog sustava HNŽ/K, omogućiti digitalna razmjena podataka sa županijskim, nacionalnim i međunarodnim institucijama te interoperabilnost na svim razinama.

4. Kvaliteta i sigurnost

Suvremeni pristup upravljanju zahtijeva brzo prilagođavanje zahtjevima države i tržišta te je za očekivati značajne promjene u sustavu zdravstvenog osiguranja u BiH i okruženju i organizacije moraju biti spremne za prihvaćanje novih zahtjeva. Zadaća menadžmenta zdravstvenih ustanova i institucija u zdravstvu je kontinuirano poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi obavljanja usluga na pravilan, ekonomičan i učinkovit način. Nemoguće je utvrditi ta poboljšanja bez modernih upravljačkih funkcija i inovativnih mehanizama.
Ciljevi kojima težimo su primjena sustava upravljanja kvalitetom i funkcije kontrolinga u svim zdravstvenim ustanovama kao pomoć menadžmentu u donošenju kvalitetnih odluka te standardiziranje i certificiranje medicinskih protokola u svim zdravstvenim ustanovama po standardima koje provodi AKAZ.
Time bi donositelji odluka imali razvijene sustave upravljanja, čvrste temelje za donošenje odluka i bili spremni za provođenje krovnih strategija razvoja zdravstva i dosezanja standarda najboljih zdravstvenih sustava u Europi.

5. Učenje i razvoj u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju

Sadašnji svijet karakteriziraju nestabilnost i nesigurnost koju je dodatno pogoršala pandemija COVID-19. Usporedno s problematikom pandemije razvoj tehnologije doveo je do pasivizacije društva i sve više populacije živi sjedilačkim načinom života koji je jedan od čimbenika za razvoj pretilosti i s njom povezanih kroničnih oboljenja u obliku šećerne bolesti, krvožilnih bolesti i karcinoma, ali i povećanje sveukupne smrtnosti. Sve te promjene utječu na zdravlje, životno zadovoljstvo i uspješnosti svakog pojedinca te s povećanjem broja pacijenata izravno dovode do kadrovskog i financijskog pritiska na zdravstveni sustav. Usporedno sa zdravstvenim izazovima digitalizirani su i automatizirani brojni poslovni procesi koji zahtijevaju stjecanje novih vještina, posebice zbog odlaska deficitarnog kadra gdje je očekivana još veća potreba za liječnicima, zdravstvenim djelatnicima i tehničarima u godinama koje dolaze.

Stručan i kompetentan kadar stvara se unutar srednjih škola, na biomedicinskim fakultetima i drugim strukovnim fakultetima koje je potrebno podržati u sufinanciranju troškova studija izvrsnim studentima, poticanju razvoja nastavnih procesa, stimulaciji rada znanstveno-istraživačkih laboratorija, poticanju međuinstitucionalne suradnje i sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima.
Pred nama su imperativi boljeg i racionalnijeg financiranja zdravstvenih usluga od svih zavoda zdravstvenog osiguranja, a za zdravstvene institucije postaviti jasan cilj osiguranja i pružanja što kvalitetnije preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge zdravstvene zaštite za bolesnike radi usuglašavanja politika djelovanja nositelja zdravstvenog sustava koji uključuje ulaganje u prostor, opremu, obrazovanje, preveniranje i liječenje bolesti te razvoj medicinskih kadrova u zdravstvenim ustanovama i na fakultetima biomedicinskog usmjerenja. Primjenom suvremenih medicinskih znanja i tehnologija, uvođenjem novih zdravstvenih usluga i metoda u liječenju bolesnika te stalnim ulaganjem u stručno-znanstvenu edukaciju medicinskog kadra postiže se vrhunska zdravstvena briga o zdravlju stanovništva. Drugim riječima, stalna ulaganja u procese učenja i razvoja osiguravaju konkurentnost kadra i opreme u međunarodnim okvirima, s posebnim naglaskom na kvalitetu kao imperativ poslovne izvrsnosti.
Društvo promjena u kojem živimo zahtijeva otvarati pitanja boljeg obrazovnog sustava za buduće zaposlenike zdravstvene struke, djelatnike unutar osiguranja, nemedicinske djelatnike, zatim, pitanje specijalizacija na koje idu liječnici, o broju zdravstvenih ustanova i svim drugim otvorenim pitanjima koja stoje pred nama u cilju ulaganja u naše zadovoljne i kvalitetne ljudske resurse.
Kvalitetan, kompetentan i zadovoljan zaposlenik zdravstvenog sustava je najvažniji dio, gdje je potrebno usmjeriti svu našu motivaciju stavljanja našeg zaposlenika na prvo mjesto. A to je moguće samo kroz integraciju poslovnih procesa, kontinuirano učenje i razvoj, osnaživanje kompetencija unutar zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Kongresni centar hotela“Mepas“, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

29.09-01.10.2022. godine

Anja Barbarić tel: 00387 36 446 199 e-mail adresa: [email protected]

Službeni jezici Konferencije hrvatski, bosanski, srpski i engleski

Konferencija će biti bodovana sukladno Pravilniku Liječničke/Ljekarske komore HNŽ/K

Mr.sc.Ana Vidačak,dr.med. Savjetnica za zdravstveno osiguranje Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Rade Bošnjak, MA Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

BUDITE
S NAMA

IDEJE & RAZVOJ

Mnoštvo izlaganja i ideja iz znanstvene zajednice otvara nove poglede i perspektivu kako za društveni tako i za osobni rast

MEDIJSKA POKRIVENOST

Izvrsna medijska pokrivenost omogućava Vama i Vašoj instituciji stvaranje prepoznatljive reputacije u znanstvenim krugovima

NEFORMALNA DRUŽENJA

U organiziranim pauzama za buffet style ručkove, snack i pauze za kavu upoznajte ostale sudionike kroz druženje

RAZMJENA ISKUSTAVA

Upoznajte stručnjake iz svijeta medicine, tehnologije i managementa te uz sticanje novih - podijelite svoja i iskustva

Networking & POVEZIVANJE

Povezivanje sa kolegama iz stručne i znanstvene zajednice u cilju daljnjeg usavršavanja i ostvarivanja napretka

DOMJENAK & COCKTAIL PARTY

Na kraju KONFERENCIJE priređujemo koktel druženje u Hotelu Mepas za sve sudionike - DOBRODOŠLI!

ZA SVE INFORMACIJE I PITANJA
POZOVITE NAS NA +387 36 446 199

ili nam pišite na [email protected]

BUdite obaviješteni o svim informacijama na vrijeme

Prijavite se na obavijesti KONFERENCIJE

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K © 2022. Sva prava pridržana. | Pravila privatnosti.
Izrada i održavanje web stranice: KRAFTBIT

hrBIH
OBAVIJEST

PRIJAVA STRUČNIH RADOVA

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za slanje sažetaka stručnih radova za izlaganje na Konferenciji produljen do 31.07.2022. godine.