Završila je III. konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod nazivom ”Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” s međunarodnim sudjelovanjem koja je održana pod pokroviteljstvom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Preko četrdeset renomiranih stručnjaka iz oblasti zdravstvenog osiguranja, menadžmenta u zdravstvu, kvalitete i sigurnosti, profesora iz akademske zajednice Bosne i Hercegovine, te stručnjaka iz drugih povezanih oblasti s područja BiH, Republike Hrvatske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva, tijekom tri dana, kroz pet tematskih cjelina i četiri panel rasprave, podijelili su svoja iskustva i znanja, te ponudili inovativna rješenja donositeljima odluka i liderima u zdravstvenom sustavu kako bi se unaprijedio zdravstveni sustava i razina zadovoljstva osiguranika/pacijenta.

Direktorica ZZO HNŽ/K, mr. sc. Ana Vidačak dr. med., poručila je kako je fokus ovogodišnje konferencije bio uključiti širu društvenu zajednicu kako bi se usmjerila na značaj učinkovitog upravljanja u zdravstvu, iznaći i ponuditi rješenja kako bi se utjecalo na podizanje razine zadovoljstva osiguranika/pacijenta.
-Zavod svakodnevno, svoje djelovanje i rad usmjerava prema zadovoljstvu osiguranika pruženim uslugama zdravstvene zaštite i u ostvarenju prava iz zdravstvenog osiguranja. Jasno nam je kako nema zadovoljnog pacijenta bez zadovoljnih zdravstvenih djelatnika, no jako puno čimbenika utječe na to zadovoljstvo. Protekla tri dana bavili smo se jednim od njih, a to je učinkovito upravljanje. Sukladno takvom opredjeljenju i u ovom trećem strateškom razdoblju, posvetili smo strateške ciljeve, a stalni i glavni cilj od njih deset, zbog kojeg smo organizirali ovu konferenciju, jest zadovoljan osiguranik, kazala je direktorica Zavoda, Ana Vidačak.

Zaključke konferencije, istaknuto je, Zavod će kao inicijativu uputiti prema višim razinama, donositeljima odluka i liderima u zdravstvu, kako bi ih kao rješenja primijenili tijekom provedbe zdravstvene reforme, a što će pomoći u podizanju svijesti o značaju učinkovitog upravljanja u zdravstvu gdje će u fokusu biti zadovoljstvo osiguranika/pacijenta.

Tijekom 33 izlaganja, četiri panel rasprave, kroz pet tematskih cjelina, razmotreni su razni aspekti i dostignuća koja bi trebala pomoći u unapređenju i poboljšanju zdravstvenog sustava.

Posebna pozornost bila je posvećena i ulozi samog pacijenta/osiguranika, kako na području prevencije, tako i udrugama pacijenata kao podršci bolesnicima i njihovim obiteljima u procesu liječenja i podizanja kvalitete življenja.

Zadnjega dana konferencije održana su izlaganja kroz tematske cjeline „Informatizacija sustava zdravstva u funkciji učinkovitog upravljanja“ i „Novi javni menadžment zdravstvenih ustanova – izazov ili neodloživa potreba“ kojima su predstavljeni aktualni trendovi i procesi bez kojih nije moguće unaprijediti zdravstveni sustav i zadovoljstvo osiguranika/pacijenta.

Dan ranije, sudionici konferencije mogli su čuti izlaganja kroz tri tematske cjeline: „Kvaliteta upravljanja – utjecaj na zadovoljstvo osiguranika/pacijenta“, „Značaj funkcije kontrolinga u zdravstvu u cilju postizanja zadovoljstva osiguranika/pacijenta“ i „Zadovoljstvo osiguranika/pacijenata pruženim uslugama zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama“.

Konferencija se održala u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, supokrovitelj je bilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K dok su suorganizatori bili Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Liječnička komora HNŽ/K, Farmaceutska komora HNŽ/K i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH.