Održana konferencija „Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta”

Završila je III. konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod nazivom ”Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” s međunarodnim sudjelovanjem koja je održana pod pokroviteljstvom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Preko četrdeset renomiranih stručnjaka iz oblasti zdravstvenog osiguranja, menadžmenta u zdravstvu, kvalitete i sigurnosti, profesora iz akademske zajednice Bosne i Hercegovine, te stručnjaka iz drugih povezanih oblasti s područja BiH, Republike Hrvatske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva, tijekom tri dana, kroz pet tematskih cjelina i četiri panel rasprave, podijelili su svoja iskustva i znanja, te ponudili inovativna rješenja donositeljima odluka i liderima u zdravstvenom sustavu kako bi se unaprijedio zdravstveni sustava i razina zadovoljstva osiguranika/pacijenta.

Direktorica ZZO HNŽ/K, mr. sc. Ana Vidačak dr. med., poručila je kako je fokus ovogodišnje konferencije bio uključiti širu društvenu zajednicu kako bi se usmjerila na značaj učinkovitog upravljanja u zdravstvu, iznaći i ponuditi rješenja kako bi se utjecalo na podizanje razine zadovoljstva osiguranika/pacijenta.
-Zavod svakodnevno, svoje djelovanje i rad usmjerava prema zadovoljstvu osiguranika pruženim uslugama zdravstvene zaštite i u ostvarenju prava iz zdravstvenog osiguranja. Jasno nam je kako nema zadovoljnog pacijenta bez zadovoljnih zdravstvenih djelatnika, no jako puno čimbenika utječe na to zadovoljstvo. Protekla tri dana bavili smo se jednim od njih, a to je učinkovito upravljanje. Sukladno takvom opredjeljenju i u ovom trećem strateškom razdoblju, posvetili smo strateške ciljeve, a stalni i glavni cilj od njih deset, zbog kojeg smo organizirali ovu konferenciju, jest zadovoljan osiguranik, kazala je direktorica Zavoda, Ana Vidačak.

Zaključke konferencije, istaknuto je, Zavod će kao inicijativu uputiti prema višim razinama, donositeljima odluka i liderima u zdravstvu, kako bi ih kao rješenja primijenili tijekom provedbe zdravstvene reforme, a što će pomoći u podizanju svijesti o značaju učinkovitog upravljanja u zdravstvu gdje će u fokusu biti zadovoljstvo osiguranika/pacijenta.

Tijekom 33 izlaganja, četiri panel rasprave, kroz pet tematskih cjelina, razmotreni su razni aspekti i dostignuća koja bi trebala pomoći u unapređenju i poboljšanju zdravstvenog sustava.

Posebna pozornost bila je posvećena i ulozi samog pacijenta/osiguranika, kako na području prevencije, tako i udrugama pacijenata kao podršci bolesnicima i njihovim obiteljima u procesu liječenja i podizanja kvalitete življenja.

Zadnjega dana konferencije održana su izlaganja kroz tematske cjeline „Informatizacija sustava zdravstva u funkciji učinkovitog upravljanja“ i „Novi javni menadžment zdravstvenih ustanova – izazov ili neodloživa potreba“ kojima su predstavljeni aktualni trendovi i procesi bez kojih nije moguće unaprijediti zdravstveni sustav i zadovoljstvo osiguranika/pacijenta.

Dan ranije, sudionici konferencije mogli su čuti izlaganja kroz tri tematske cjeline: „Kvaliteta upravljanja – utjecaj na zadovoljstvo osiguranika/pacijenta“, „Značaj funkcije kontrolinga u zdravstvu u cilju postizanja zadovoljstva osiguranika/pacijenta“ i „Zadovoljstvo osiguranika/pacijenata pruženim uslugama zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama“.

Konferencija se održala u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, supokrovitelj je bilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K dok su suorganizatori bili Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Liječnička komora HNŽ/K, Farmaceutska komora HNŽ/K i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH.

Drugi dan III. konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K pod nazivom “Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta”

Tijekom drugog dana III. konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod nazivom ”Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” s međunarodnim sudjelovanjem sudionici su mogli čuti predavanja i sudjelovati u diskusiji s predavačima.

Kroz tri tematske cjeline održano je 21 predavanje i dvije panel rasprave, gdje su renomirani stručnjaci iz oblasti zdravstvenog osiguranja, menadžmenta u zdravstvu, kvalitete i sigurnosti, profesori iz akademske zajednice Bosne i Hercegovine, te stručnjaci iz drugih povezanih oblasti s područja BiH, Republike Hrvatske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva zajedno sa sudionicima razgovarali o aktualnim problemima, novim idejama i mogućim rješenjima.

Izlaganjem kroz tematsku cjelinu „Kvalitete upravljanja – utjecaj na zadovoljstvo osiguranika/pacijenta“ govorili su: Munevera Bećarević, dr.med., Adnan Bilić, menadžer kvalitete, Ljubica Krišto, mag.sestrinstva, prof.dr. Aida Pilav, Irena Vidović-Delić, izv.prof.dr.sc. Željko Mateljak, prof.dr.Aziz Šunje, prof.dr.Mugdim Pašić, Anita Zado Bešker, prof., prof.dr. Zlatko Maksimović, prim.dr.sc. Siniša Skočibušić,dr.med., Martina Brkić,mag.iur..
Cilj spomenute tematske cjeline bio je podići razinu razumijevanja o potrebi izgradnje modernog menadžmenta u sustavu zdravstva kako bi se kvalitetno odgovorilo na potrebe osiguranika/pacijenata. Kazano je kako se to može postići primjenom suvremenih alata upravljanja kao što je strateško upravljanje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje informacijskom sigurnošću i upravljanje projektima.

Druga tematska cjelina „Značaj funkcije kontrolinga u zdravstvu u cilju postizanja zadovoljstva osiguranika/pacijenta“ sudionicima je približila funkciju kontrolinga u zdravstvenom sustavu kojim se postiže bolje praćenje i evaluacija učinkovitosti zdravstvenog sustava u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite.
Izlaganje za navedenu temu održao je m.phil/mag.oec Jakob Ceglar koji je, među ostalim, spomenuo kako bi se kroz nove modele ugovaranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (plaćanje po jedinici usluge, glavarine, QI, mjerenje KPI), sredstva uložena u plaćanje usluga zdravstvene zaštite povezala bi se u očekivanim ishodima liječenja, izravno utječući na zadovoljstvo osiguranika/pacijenata.

„Zadovoljstvo osiguranika/pacijenata pruženim uslugama zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama“ bila je završna tematska cjelina drugog dana III. konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K pod nazivom „Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” o kojoj su govorili: Darija Filipović Ostojić, Kristina Biokšić, Ivica Pavlović, Maja Memić, Mirsad Muftić, Jasna Rebac, Igor Ledić, Branka Varga, Nejla Maslo i Vladimir Džidić.
Izlagači su ukazali na poteškoće s kojima se susreću osiguranici/pacijenti te kako one utječu na njihovo zadovoljstvo, ali i što očekuju od zdravstvenog sustava u smjeru poboljšanja.

Predavanja dvije tematske cjeline pod nazivima: „Informatizacija sustava u zdravstvu u funkciji učinkovitog upravljanja“ i „Novi javni menadžment zdravstvenih ustanova – izazov ili neodloživa potreba“ bit će održana posljednjeg dan konferencije kada će sudionicima biti predstavljeni aktualni trendovi i procesi bez kojih nije moguće unaprijediti zdravstveni sustav i zadovoljstvo osiguranika/pacijenta.
Ova konferencija pruža platformu donosiocima odluka i liderima u zdravstvenom sustavu da razmijene ideje i ponude inovativna rješenja kako bi ukazali na značaj učinkovitog upravljanja u zdravstvu, te ponude modalitete i primijenjena rješenja koja će pomoći u podizanju svijesti o značaju učinkovitog upravljanja u zdravstvu, a sve s ciljem podizanja razine zadovoljstva osiguranika/pacijenata.

Za više informacija posjetite https://konferencija.zzo.ba/ i https://www.zzo.ba/hr

Konferencija se održava u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, a suorganizatori su Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Liječnička komora HNŽ/K, Farmaceutska komora HNŽ/K i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH.

Pokrovitelj konferencije je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, a supokrovitelj Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K.

Otvorena III. konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K pod nazivom „Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta”

U mostarskom hotelu Mepas počela je III. konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod nazivom ”Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” s međunarodnim sudjelovanjem, a koja će trajati do 30. rujna.

Tijekom trodnevne konferencije renomirani stručnjaci iz oblasti zdravstvenog osiguranja, menadžmenta u zdravstvu, kvalitete i sigurnosti, profesori iz akademske zajednice Bosne i Hercegovine, te stručnjaci iz drugih povezanih oblasti s područja BiH, RS-a, Republike Hrvatske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva kroz pet tematskih cjelina, sudionicima će prezentirati značaj učinkovitog upravljanja u zdravstvu, te ponuditi modalitete i primijenjena rješenja koja bi trebala pomoći u podizanju svijesti o nužnosti kretanja tim putem, čime će ukazati na značaj učinkovitog upravljanja u zdravstvu, što i jest cilj spomenute konferencije.

Prilikom službenog otvorenja konferencije to je kazala i mr. sc. Ana Vidačak dr. med., direktorica ZZO HNŽ/K, naglasivši kako je fokus ove konferencije usmjeren na podizanje razine zadovoljstva osiguranika/pacijenta.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K svakodnevno, svoje djelovanje i rad usmjerava prema zadovoljstvu osiguranika pruženim uslugama zdravstvene zaštite i u ostvarenju prava iz zdravstvenog osiguranja. Zavod razvija, primjenjujući najmodernije modele, alate i vještine, kvalitetnog upravljanja, a sve s ciljem podizanja razine zadovoljstva osiguranika. Jasno nam je kako nema zadovoljnog pacijenta bez zadovoljnih zdravstvenih djelatnika, no jako puno čimbenika utječe na to zadovoljstvo. U ova tri dana bavit ćemo se jednim od njih, za mnoge najvažnijim od njih, a to je učinkovito upravljanje. Sukladno takvom opredjeljenju i u ovom trećem strateškom razdoblju, posvetili smo strateške ciljeve, a stalni i glavni cilj od njih deset, zbog kojeg smo tu, je zadovoljan osiguranik, kazala je Vidačak, istaknuvši kako su Strateški i operativni planovi uvijek vođeni spomenutim ciljem.

Također, direktorica Zavoda istaknula je kako je menadžment Zavoda svjestan da ne može sam ostvariti svoj cilj, jer su osiguranici pacijenti zdravstvenih ustanova, pa njihovo zadovoljstvo ovisi i o njima. Slično je i sa zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim ustanovama u cjelini jer ne mogu sami ostvariti željenu razinu zadovoljstva korisnika njihovih usluga. Zbog toga je potrebno, kazala je, uključenje šire društvene zajednice u odgovornost za zdravstveni sustav.
Istaknula je kako su pacijenti i osiguranici u središtu ove konferencije koja će biti prilika za nove ideje i inovativna rješenja za učinkovito upravljanje u zdravstvu koje je put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta.

Pored mr. sc. Ane Vidačak dr. med., direktorice ZZO HNŽ/K prilikom otvorenja III. konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pod nazivom ”Učinkovito upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta” s međunarodnim sudjelovanjem, sudionicima su se obratili prof.dr.sc.Ante Kvesić, dr. med, ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, dr. Dženan Lepara, direktor JU Opća bolnica Konjic, prof.dr.sc.Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske resurse i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Mostaru. Konferenciju je službeno otvorenom proglasio savjetnik i voditelj ureda gradonačelnika Mostara, Marin Čuljak.

Konferencija se održava u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, a suorganizatori su Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Liječnička komora HNŽ/K, Farmaceutska komora HNŽ/K i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH.
Pokrovitelj konferencije je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, a supokrovitelj Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K.

Predstavljanje izlagača 3. Konferencije: Aziz Šunje

Treća konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K kao jednog od izlagača predstavlja gospodina Aziza Šunje.

Dr. Aziz Šunje je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, s naglaskom na menadžment i organizaciju. Njegova stručnost i znanje ne poznaju granice, jer je razvio i predavao raznolike predmete na svim nivoima studija ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom svijeta, uključujući SAD, Tursku, Hrvatsku, Sloveniju, i mnoge druge.

Kao autor i co-autor, dr. Šunje  objavio je šest knjiga i niz članaka u akademskim časopisima i na konferencijama. Njegove knjige “Top-menadžer: vizionar i strateg” (tri izdanja u 2002., 2003., i 2008.) te “Anatomija biznisa: od namjere do uspjeha” (2020., prvi autor) postale su nezaobilazna literatura u menadžerskoj i poduzetničkoj edukaciji i praksi na ovim prostorima.

Dr. Šunje također ima bogato međunarodno iskustvo, gdje je školsku 1998/99. godinu proveo na Michigan State University, East Lansing, SAD, kao međunarodni istraživač kroz Fulbright postdoktorski program.

No, dr. Šunje nije samo akademik, on je također jedan od vodećih poslovnih konzultanata u Bosni i Hercegovini. Njegova stručnost obuhvaća područja korporativnog upravljanja, strateškog menadžmenta, biznis planiranja i organizacijskog dizajna. Trenutno je član Nadzornog odbora Privredne banke Sarajevo, d.d., Sarajevo.

Dr. Aziz Šunje će nas obogatiti svojim dubokim znanjem, iskustvom i strastvenim pristupom menadžmentu i organizaciji na našoj 3. konferenciji.

Predstavljanje izlagača 3. Konferencije: Mugdim Pašić

Treća konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K kao jednog od izlagača predstavlja gospodina Mugdima Pašića.

Dr. Mugdim Pašić s bogatim akademskim putem i impresivnim profesionalnim iskustvom je istaknuti profesor i šef katedre za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Predaje različite predmete na području statistike, analize podataka, upravljanja kvalitetom, operacijskog menadžmenta, ekonomike i organizacije poduzeća, upravljanja ljudskim resursima, poslovnog odlučivanja, optimizacije industrijskih procesa te upravljanja projektima i malim i srednjim poduzećima. Njegovo obrazovanje uključuje magisterij na University of California, Los Angeles (UCLA), SAD, te doktorat na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Osim impresivnog akademskog puta, dr. Pašić  također je nagrađivani student i nositelj prestižnih priznanja Univerziteta u Sarajevu, uključujući tri srebrne značke i zlatnu značku Univerziteta. Dodatno, dobio je i posebnu nagradu Mašinskog fakulteta “Teodor Gregorić”.

dr. Pašić je nositelj certifikata “Certified Trainer for the Civil Servants With the Practical Experience” koji je izdat u okviru projekta “European Union Support to the Common Institutions of the State of Bosnia and Herzegovina”. 

Njegovo iskustvo seže i izvan granica Bosne i Hercegovine, gdje je predavao MBA predmete na zajedničkim programima sa SAD univerzitetima, poput University of Delaware, Henderson State University i Texas A&M University.

Njegov doprinos znanstvenoj zajednici obuhvaća brojne znanstvene  radove i sudjelovanje u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. dr. Pašić je također zajedno s profesorom Williamom Gehrleinom s University of Delaware objavio značajan znanstveni rad koji je izazvao pažnju u oblasti lociranja poslovnih postrojenja.

Trenutno, dr. Pašić usmjerava svoje istraživanje prema područjima mašinskog učenja, vještačke inteligencije, digitalizacije, industrije 4.0, znanosti o podacima, internetu stvari, menadžmentu, poduzetništvu i upravljanju kvalitetom.

Predstavljanje izlagača 3. Konferencije: Anita Zado Bešker

Anita Zado Bešker direktorica je Centra za razvoj i kvalitetu Oskar. Završila je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, i stekla zvanje profesora. Njezina stručnost nije samo akademska – gospođa Anita je također prošla brojna usavršavanja, uključujući EOQ certifikate za upravljanje kvalitetom, vođenje revizija i upravljanje projektima.

Svoje obrazovanje i znanje prenosila je kroz predavanja i konzultantski rad, sudjelujući u više od 471 nastavnoj grupi i vodeći 192 projekta. Njezini radovi i nastavni materijali objavljeni su u različitim zbornicima radova i časopisima, a autorica je devet nastavnih materijala iz područja upravljanja kvalitetom i poslovne komunikacije.

Gospođa Anita ima 23 godine radnog iskustva u obrazovanju odraslih i konzultantskom radu. Radila je kao stručni suradnik u obrazovanju te kao voditelj procesa edukacije u područjima kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti, informacijske sigurnosti, procesa i rizika. Njezino međunarodno iskustvo obuhvaća predavanje u međunarodnim školama sukladno certifikacijskim shemama Europske organizacije za kvalitetu.

Gospođa Anita je također stručnjakinja za međunarodne norme i zakonsku legislativu, s posebnim naglaskom na GDPR (Zaštita osobnih podataka) i Zakon o pravu na pristup informacijama.

Njezina strast prema podučavanju i upravljanju kvalitetom odvela ju je do osnivanja Oskar Edukosa Ustanove za certificiranje osoblja koja je od 2005. godine do danas partner s Europskom organizacijom za kvalitetu te predstavnik u tijelu Compétents Center Agents (CC Agents).  Gospođa Anita je aktivna članica Upravnog odbora Hrvatskog društva menadžera kvalitete i svoje iskustvo dijeli kao direktorica OSKAR, Centra za razvoj i kvalitetu.

Osim svojih stručnih vještina, Anita također pokazuje talente izvan radnog mjesta. Njezinii hobiji uključuju cvjećarstvo i putovanja, što dodatno obogaćuje njezinu širu perspektivu i životnu energiju.

Anita Zado Bešker je inspirirajući primjer stručnjaka u području kvalitete i obrazovanja i mi se radujemo što će nam se pridružiti na našoj konferenciji kako bismo zajedno učili i razgovarali o najnovijim trendovima i izazovima.

Predstavljanje izlagača 3. Konferencije: Adnan Bilić

Treća konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K kao jednog od izlagača predstavlja gospodina Adnana Bilića.

Gospodin Adnan je stručnjak u oblasti kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite, te je trenutno Menadžer kvalitete u projektnom timu ASA Bolnice Sarajevo.
Njegova stručnost nije samo rezultat formalnog obrazovanja, već i bogatog iskustva koje je stekao tijekom višegodišnjeg rada u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH, gdje je obavljao i funkciju direktora. Kroz svoj rad u AKAZ-u, stekao je duboko razumijevanje pravnog i zdravstvenog sustava u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u oblasti kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Gospodin Adnan je i konzultant za zdravstvo Svjetske Banke na projektima HSIP i MDTF, gdje obavlja ključnu ulogu u koordinaciji i realizaciji projekata. Njegovo znanje i iskustvo su od velikog značaja za unapređenje zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, izvrstan je predavač i edukator. Bio je predavač iz oblasti kvalitete u zdravstvu na KPE iz zdravstvenog menadžmenta pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, te gost predavač na master studijima nekoliko visokoškolskih ustanova. Njegovo predavanje i mentorstvo doprinose obrazovanju budućih lidera u oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Također je aktivan u debatnoj zajednici, gdje je ostvario značajne uspjehe kao debatant i sudionik na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Na kraju, gospodin Adnan je autor nekoliko publikacija i stručnih članaka, te co-autor tri sveučilišna udžbenika iz oblasti kvalitete u zdravstvu.

Ponosni smo što ćemo imati Adnana Bilića kao predavača na našoj 3. konferenciji. Njegovo znanje, stručnost i strast prema unapređenju kvalitete u zdravstvu su inspiracija za sve nas.

Predstavljanje izlagača 3. Konferencije: Jozo Dubravac

Treća konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K kao jednog od izlagača predstavlja gospodina Jozu Dubravca.

Gospodin Jozo je magistar psihologije s diplomom Sveučilišta u Zagrebu i impresivnim radnim iskustvom u području ljudskih resursa. 
Trenutno obavlja funkciju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „“dr. Andrija Štampar u Službi za znanost i nastavu, gdje se bavi održavanjem internih edukacija iz komunikacijskih vještina, te edukacijama rukovoditelja iz menadžerskih vještina.

Svoju karijeru je gradio i u javnom sektoru, gdje je osam godina radio u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Tijekom svog rada, gospodin Dubravac je bio odgovoran za održavanje internih edukacija iz komunikacijskih vještina, sudjelovanje u selekciji, vođenje povjerenstava za stručno obrazovanje i usavršavanje, te upravljanje financiranjem i ugovaranjem programa i projekata udruga od interesa za opće dobro. Također je sudjelovao u izradi sustava upravljanja radnim učinkom.

Gospodin Dubravac se također istaknuo svojim radom u privatnom sektoru. Radio je kao voditelj ljudskih resursa u Školskoj knjizi d.d., gdje je provodio audite poslovnih procesa i unaprijedio metode regrutacije, selekcije i obavljanja selekcijskih intervjua. Također je bio voditelj ljudskih resursa u InfoDomu d.o.o., gdje je sudjelovao u izradi sustava nagrađivanja prodajnog i proizvodnog osoblja, te uvođenju zaposlenika u posao i redizajnu organizacije. U Geofizici d.d. je obnašao dužnost voditelja ljudskih resursa i trening centra, gdje je formirao službu za ljudske resurse, te provodio kontinuiranu regrutaciju i selekciju.

Jozo Dubravac ima položeni stručni ispit i licencu psihologa od strane Hrvatske psihološke komore, te je član Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada Hrvatske psihološke komore. Također je član Hrvatskog društva psihologa i Društva za psihološku pomoć. Pored toga, završio je Mini Master program iz upravljanja ljudskim resursima na Sveučilištu u St. Thomasu.

Gospodin Dubravac je također stekao vrijedno iskustvo kao vanjski konzultant, surađujući s renomiranim tvrtkama poput Deloitte te Zavodom zdravstvenog osiguranja HNŽ/K. Sudjelovao je i na projektima od velikog značaja, kao što su izrada Nacrta Strategije optimizacije mrežnih ustanova zdravstvenih ustanova zaštite Republike Srbije (Masterplan zdravstva) te izrada smjernica za Plan razvoja zdravstvene zaštite do 2035. godine, kojeg je financirala Svjetska banka.

Svojim bogatim iskustvom i stručnim znanjem, Jozo Dubravac će nam pružiti izuzetno vrijedne uvide i perspektive na 3. konferenciji o ljudskim resursima.

Predstavljanje izlagača 3. Konferencije: Željko Mateljak

Treća konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K kao jednog od izlagača predstavlja profesora Željka Mateljaka.

Gospodin Mateljak stručnjak je u području poslovne ekonomije, s impresivnim akademskim putem. Završio je dodiplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu, gdje je stekao titulu diplomiranog ekonomiste. Upisao je poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije i uspješno obranio svoju doktorsku disertaciju, što ga je dovelo do titule doktora ekonomskih znanosti.

Već od 2007. godine, profesor Mateljak radi kao asistent na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu, na Katedri za Menadžment. Svojim izvanrednim doprinosom i stručnošću, 2016. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2021. godine postao je izvanredni profesor, sve unutar područja društvenih znanosti, polja ekonomija, grane Organizacija i menadžment. 

Profesor Mateljak nije samo stručnjak u svojoj akademskoj karijeri, već je također aktivan u znanstvenoj zajednici. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja upravljanja poslovanjem, uključujući zdravstvenu djelatnost. Objavio je niz radova, samostalno i u koautorstvu, te sudjelovao u brojnim znanstvenim i stručnim projektima.

Posebno treba istaknuti njegovu ulogu kao začetnika i voditelja sveučilišnog specijalističkog studija “”Menadžment zdravstvenih organizacija”” na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu. Također je predsjednik Udruge menadžera u zdravstvu Hrvatske, što svjedoči o njegovoj posvećenosti unapređenju zdravstvenog menadžmenta u našoj zajednici. 

ZA SVE INFORMACIJE I PITANJA
POZOVITE NAS NA +387 36 355 293

ili nam pišite na [email protected]

BUdite obaviješteni o svim informacijama na vrijeme

Prijavite se na obavijesti KONFERENCIJE

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K © 2023. Sva prava pridržana. | Pravila privatnosti.
Izrada i održavanje web stranice: KRAFTBIT

hrBIH
OBAVIJEST

PRIJAVA STRUČNIH RADOVA

Obavještavamo sve zainteresirane da je rok za slanje sažetaka stručnih radova za izlaganje na Konferenciji produljen do 31.07.2022. godine.