Konferencija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti

KONFERENCIJA O PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Snažna primarna zdravstvena zaštita - temelj zdravstenog sustava

Snažna primarna zdravstvena zaštita – temelj zdravstvenog sustava

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Udruženjem liječnika/doktora obiteljske/porodične medicine FBIH i Liječničkom/Ljekarskom komorom HNŽ/K organizira konferenciju o primarnoj zdravstvenoj zaštiti pod nazivom „Snažna primarna zdravstvena zaštita-temelj zdravstvenog sustava“.

Cilj konferencije je podizanje svijesti o ulozi i značaju primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenom sustavu.

Konferencija će biti održana 7. i 8. listopada/oktobra 2021.godine u hotelu „Mepas“ u Mostaru.

Pogledajte SNIMKU konferencije

Drugi dan konferencije - 08.10.2021.
Prvi dan konferencije - 07.10.2021.

Sponzori KONFERENCIJE

Sponzori

Izlagači na KONFERENCIJI

 • Rade Bošnjak, MA - Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K
 • dr.sc. Goran Opsenica - Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K
 • mr.sci. Ana Vidačak, dr.med - Savjetnik za zdravstvo ZZO HNŽ/K
 • Marija Buhač, dipl.oec. - Rukovoditelj Sektora za zdravstvo ZZO HNŽ/K
 • dr.med.spec. epidemiolog Kristina Bevanda - v.d. ravnatelj Doma zdravlja Mostar
 • dr.sc. Mario Kordić - Gradonačelnik Grada Mostara
 • Helena Ćorić Lasić, dipl.oec. - Suradnik za analizu i obračun u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ZZO HNŽ/K
 • Ilija Vlaho, dipl.inf. - Rukovoditelj Sektora za informatičke tehnologije ZZO HNŽ/K
 • dr. Milan Radojčić - Služba za socijalnu medicinu i ekonomiku zdravstva Zavoda za javno zdravstvo HNK/Ž
 • prim.dr. Nermin Avdić - Direktor Zavoda za javno zdravstvo HNŽ/K
 • prim.prof.dr. Zaim Jatić - Predsjednik Udruženja liječnika obiteljske medicine FBiH
 • prof.dr.sc. Ivan Ćavar, dr.med. - Prodekan za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Mostar
 • prim.prof.dr.sc. Edita Černi Obrdalj, spec.om. - Voditeljica Odjela obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar
 • prim.prof.dr. Amra Zalihić, spec.om. - Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine
 • prim.dr. Mehmed Haznadar - Predsjednik Liječničke/Ljekarske komora HNŽ/K
 • dr. Monika Mikulić, dr.med. - Suradnik za medicinsku kontrolu prava iz zdravstvenog osiguranja ZZO HNŽ/K
 • Boris Vidović, dipl.ph. - Voditelj Službe za lijekove i farmakoekonomiku ZZO HNŽ/K
 • prof.dr.sc. Ivica Brizić, dr.med. - Dekan Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
 • dr.med. Amila Puzić, spec.med.rada - Služba za zdravstvenu zaštitu radnika Dom zdravlja Mostar
 • Andrej Čović, mag. oec. - Rukovoditelj Sektora za potporu poslovanju ZZO HNŽ/K
 • Adnan Bilić mr.iur., mr.jed.zdrav. - Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
 • prof.dr.sc. Zoran Tomić - Rektor Sveučilišta u Mostaru

Napomena:

SUKLADNO NAREDBAMA I PREPORUKAMA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SVI SUDIONICI KONFERENCIJE PRI ULASKU U DVORANU TREBAJU PRILOŽITI:

 • NEGATIVNI ANTIGENSKIILI PCR TEST (NE STARIJI OD 48 SATI) ILI
 • POTVRDU O PREBOLJENOM COVID- 19 (NE STARIJU od 6 MJESECI) ILI
 • POTVRDU O ZAVRŠENOM CIJEPLJENJU.

Agenda KONFERENCIJE

PROGRAM KONFERENCIJE - 1. Dan - 07.10.2021.

1

07.10. u 16.00h - Dolazak sudionika

2

07.10. u 17.00h - Uvodno obraćanje i otvaranje konferencije

Rade Bošnjak, MA - direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K 
3

07.10. u 17.10h - Obraćanje Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K

dr.sc. Goran Opsenica

STRATEŠKO USMJERENJE

4

07.10. u 17.30h - Strateški okvir za jačanje primarne zdravstvene zaštite 

Rade Bošnjak, MA - direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K 
5

07.10. u 17.50h - Snažna primarna zdravstvena zaštita - utjecaj na kvalitetnu bolničku zdravstvenu zaštitu

mr.sci. Ana Vidačak, dr.med
6

07.10. u 18.10h - Stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i pogled u budućnost

Marija Buhač, dipl.oec.
7

07.10. u 18.30h - Primarna zdravstvena zaštita - fleksibilnost sustava i perspektiva

dr.med.spec.epidemiolog Kristina Bevanda
8

07.10. u 18.50h - Panel rasprava

Sudionici: Rade Bošnjak,MA, dr.sc.Mario Kordić, dr.med.spec.epidemiolog Kristina Bevanda, mr.sci.Ana Vidačak, dr.med.
9

07.10. u 19.20h - Koktel

PROGRAM KONFERENCIJE - 2. Dan - 08.10.2021.

PROGRAMSKA PROJEKCIJA

1

08.10. u 09.00h - Dolazak sudionika

2

08.10. u 10.00h - Model nagradnog plaćanja – temelj za razvoj obiteljske medicine

Helena Ćorić Lasić, dipl.oec.
3

08.10. u 10.20h - Informatička rješenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ilija Vlaho, dipl.inf.
4

08.10. u 10.40h - Zdravstvena statistika i informatički sustavi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

dr. Milan Radojčić
5

08.10. u 11.00h - Panel rasprava

Sudionici: prim.dr. Nermin Avdić, prim.prof.dr. Zaim Jatić, Helena Ćorić Lasić, dipl.oec., Ilija Vlaho, dipl.inf.

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U OBITELJSKOJ MEDICINI

6

08.10. u 11.30h - Uloga medicinskih fakulteta u povećanju kvalitete obrazovanja i zanimanja za specijalizacije iz obiteljske medicine

prof.dr.sc. Ivan Ćavar, dr.med.
7

08.10. u 11.50h - Ustroj katedre za obiteljsku medicinu na MFSUM: sadašnje stanje i perspektiva

prim.prof.dr.sc. Edita Černi Obrdalj, spec.om.
8

08.10. u 12.10h - Budućnost obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini

prim.prof.dr. Amra Zalihić, spec.om.
9

08.10. u 12.30h - Panel rasprava

Sudionici: prof.dr.sc. Ivan Ćavar, dr.med., prim.prof.dr.sc. Edita Černi, spec.om., prim.prof.dr. Amra Zalihić, spec.om., prim.dr. Mehmed Haznadar
10

08.10. u 13.00h - Stanka za ručak

UNAPRJEĐENJE PROCESA RADA I KVALITETE USLUGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

11

08.10. u 14.00h - Suradnja Zavoda i liječnika u kontroli propisivanja "bolovanja"

Monika Mikulić, dr.med.
12

08.10. u 14.20h - Lijekovi - propisivačka praksa i projekt „Smeđa vrećica“

Boris Vidović, dipl.ph.
13

08.10. u 14.40h - Farmakološko savjetovalište s osvrtom na propisane terapije

prof.dr.sc. Ivica Brizić, dr.med.
14

08.10. u 15.00h - Panel rasprava

Sudionici: prof.dr.sc. Ivica Brizić,dr.med., dr.med. Amila Puzić spec.med.rada, Boris Vidović, dipl.ph., Monika Mikulić, dr.med., Marija Buhač,dipl.oec.
15

08.10. u 15.30h - Stanka za kavu

KLJUČNI ASPEKTI KVALITETNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

18

08.10. u 15.50h - Dobra komunikacija pacijenta i zdravstvenog osoblja - temelj uspješnog liječenja

prof.dr.sc. Zoran Tomić
17

08.10. u 16.10h - Sistemi kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Adnan Bilić mr.iur., mr.jed.zdrav.
16

08.10. u 16.30h - Kako postići kvalitetno upravljanje u sustavu zdravstva

Andrej Čović, mag.oec.
19

08.10. u 16.50h - Panel rasprava

Sudionici: prof.dr.sc. Zoran Tomić, Rade Bošnjak,MA, Adnan Bilić mr.iur.mr.jed.zdrav., dr.med.spec.epidemiolog Kristina Bevanda, Andrej Čović, mag.oec.

Pratite nas na društvenim mrežama 
i budite obaviješteni o novostima vezanima uz KONFERENCIJU!

KONFERENCIJA o primarnoj zdravstvenoj zaštiti

ORGANIZATOR: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije / kantona

SUORGANIZATORI: Zavod za javno zdravstvno HNŽ/K, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Liječnička/Ljekarska komora HNŽ/K, Udruženje liječnika/doktora obiteljske/porodične medicine FBiH

POKROVITELJ: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K

Sponzori KONFERENCIJE

Sponzori

© Copyright 2021. ZZO.ba. Sva prava pridržana. | Pravila privatnosti